Quick Scan

Als u denkt dat uw project in aanmerking komt voor een bijdrage, dan moet u eerst een zogenaamde Quick Scan doorlopen. In deze Quick Scan beantwoordt u een aantal vragen waarmee u kunt vaststellen of uw project binnen de criteria van Stichting Het Waardige Dier valt.
Een succesvol doorlopen Quick Scan betekent niet dat uw aanvraag ook zal worden ondersteund. U wordt aan het einde van de Quick Scan uitgenodigd zich te registreren en uw aanvraag in te dienen.

De Quick Scan is tevens bedoeld om te voorkomen dat u veel werk steekt in het invullen van ons digitale aanvraagformulier terwijl uw aanvraag niet binnen onze criteria valt. Bij elke vraag kunt u één antwoord aanvinken.

START QUICK SCAN/REGISTRATIE

Aanvraag

Bij uw aanvraag wordt in ieder geval gevraagd de volgende informatie aan te leveren:

 • projectomschrijving;
 • kopie actuele statuten;
 • kopie inschrijving K.v.K., welke niet ouder dan één jaar is;
 • recent financieel jaarverslag, incl. balans, winst- en verliesrekening;
 • begroting van het project waarvoor een bijdrage aan de stichting wordt gevraagd (eventueel aangevuld met offertes);
 • financieringsplan ten behoeve van het project in aanvraag met eventuele toezeggingen van andere subsidiegevers en/of donateurs;
 • eigen bijdrage in het project;
 • Voor aanvragen met betrekking tot (ver)bouwplannen dient u een offerte van een bouwonderneming, een eventueel benodigde omgevingsvergunning, verklaring van erfpacht en een eigendomsbewijs van grond/gebouw in te sturen. Indien er sprake is van huur dan ontvangen wij de huurovereenkomst.

Na registratie kunt u via uw eigen account inloggen en een aanvraag indienen. Per project dient u de Quick Scan te doorlopen, zodat u direct kunt vaststellen of uw project binnen de criteria van Stichting Het Waardige Dier valt.

Noodaanvraag
medische kosten

Onze richtlijnen over het indienen van een noodaanvraag voor medische kosten zijn in te zien via de link.

RICHTLIJNEN NOODAANVRAAG

Quick Scan

Een aanvraag kan alleen ingediend worden middels het aanvraagformulier op onze website. Voordat u de aanvraag kunt invoeren moet u eerst een zogenaamde Quick Scan doorlopen. In deze Quick Scan beantwoordt u een aantal vragen waarmee u kunt vaststellen of uw project binnen de criteria van Stichting Het Waardige Dier valt. Een succesvol doorlopen Quick Scan betekent niet dat uw aanvraag ook zal worden ondersteund.

De Quick Scan is tevens bedoeld om te voorkomen dat u veel werk steekt in het invullen van ons digitale aanvraagformulier terwijl uw aanvraag niet binnen onze criteria valt. Bij elke vraag kunt u één antwoord aanvinken.

START QUICK SCAN/REGISTRATIE

Aanvraag

Bij uw aanvraag wordt in ieder geval gevraagd de volgende informatie aan te leveren:

 • projectomschrijving;
 • kopie actuele statuten;
 • kopie inschrijving K.v.K., welke niet ouder dan één jaar is;
 • recent financieel jaarverslag, incl. balans, winst- en verliesrekening;
 • begroting van het project waarvoor een bijdrage aan de stichting wordt gevraagd (eventueel aangevuld met offertes);
 • financieringsplan ten behoeve van het project in aanvraag met eventuele toezeggingen van andere subsidiegevers en/of donateurs;
 • eigen bijdrage in het project;
 • Voor aanvragen met betrekking tot (ver)bouwplannen dient u een offerte van een bouwonderneming, een eventueel benodigde omgevingsvergunning, verklaring van erfpacht en een eigendomsbewijs van grond/gebouw in te sturen. Indien er sprake is van huur dan ontvangen wij de huurovereenkomst.

Voordat u start met het invullen van het aanvraagformulier ontvangt u eenmalig een uniek nummer en een wachtwoord waarmee u uw aanvraag kunt invoeren. Mocht u de aanvraag tussentijds willen onderbreken, dan kunt u op een later tijdstip inloggen met de unieke code en het wachtwoord om het invullen van uw aanvraag voort te zetten.

Noodaanvraag
medische kosten

Onze richtlijnen over het indienen van een noodaanvraag voor medische kosten zijn in te zien via de link.

RICHTLIJNEN NOODAANVRAAG