Richtlijnen spoedaanvragen medische kosten

Waarom een spoedaanvraag?
 1. Stichting Het Waardige Dier behandelt normale aanvragen, die via de site zijn ingediend, vier maal 
per jaar.
 2. Een spoedaanvraag betreft een medische handeling die noodzakelijk of zeer gewenst is en waarvoor geen tijd is voor een normale aanvraag.
Wie mag een aanvraag doen?
 1. De aanvraag wordt gedaan door een instelling die bij een normale (niet-spoed) aanvraag toegelaten zou zijn om een aanvraag bij ons te doen.
 2. De kosten kunnen niet worden gedragen door de (particuliere) eigenaar van het dier.
Hoe moet de aanvraag worden gedaan?
 1. De aanvraag wordt (kort) samengevat in een brief of e-mail aan Stichting Het Waardige Dier gestuurd.
 2. Hierin moet minimaal staan;
  1. gegevens van de aanvrager/instelling en naam van de contactpersoon
  2. om wat voor dier het gaat
  3. de soort behandeling
  4. naam en telefoonnummer van de behandelend dierenarts en/of specialist
  5. de geschatte kosten van de behandeling
Hoe verloopt de toekenningsprocedure van mijn aanvraag?
 1. Stichting Het Waardige Dier neemt zo snel mogelijk contact op met de behandelend dierenarts en/of specialist en met de aanvrager om een indicatie te krijgen van de soort behandeling en de noodzaak daarvan.
 2. Stichting Het Waardige Dier maakt een korte samenvatting van de aanvraag en de verkregen informatie en brengt die zo snel mogelijk, als het kan, dezelfde dag ter kennis van het bestuur.
 3. Zo mogelijk drie bestuursleden, doch in ieder geval twee bestuursleden, dienen akkoord te geven op de spoedaanvraag alvorens deze kan worden ‘toegekend’.
 4. De toekenning, met de eventuele voorwaarden, wordt zo snel mogelijk aan aanvrager doorgegeven en per brief of e-mail aan de aanvrager bevestigd.
Hoe wordt mijn aanvraag financieel afgehandeld?

De betaling geschiedt op basis van nacalculatie door middel van een bij Stichting Het Waardige Dier ingediende nota van de behandelend dierenarts en/of specialist.

Richtlijnen spoedaanvragen medische kosten

Waarom een spoedaanvraag?
 1. Stichting Het Waardige Dier behandelt normale aanvragen, die via de site zijn ingediend, vier maal 
per jaar.
 2. Een spoedaanvraag betreft een medische handeling die noodzakelijk of zeer gewenst is en waarvoor geen tijd is voor een normale aanvraag.
Wie mag een aanvraag doen?
 1. De aanvraag wordt gedaan door een instelling die bij een normale (niet-spoed) aanvraag toegelaten zou zijn om een aanvraag bij ons te doen.
 2. De kosten kunnen niet worden gedragen door de (particuliere) eigenaar van het dier.
Hoe moet de aanvraag worden gedaan?
 1. De aanvraag wordt (kort) samengevat in een brief of e-mail aan Stichting Het Waardige Dier gestuurd.
 2. Hierin moet minimaal staan;
  1. gegevens van de aanvrager/instelling en naam van de contactpersoon
  2. om wat voor dier het gaat
  3. de soort behandeling
  4. naam en telefoonnummer van de behandelend dierenarts en/of specialist
  5. de geschatte kosten van de behandeling
Hoe verloopt de toekenningsprocedure van mijn aanvraag?
 1. Stichting Het Waardige Dier neemt zo snel mogelijk contact op met de behandelend dierenarts en/of specialist en met de aanvrager om een indicatie te krijgen van de soort behandeling en de noodzaak daarvan.
 2. Stichting Het Waardige Dier maakt een korte samenvatting van de aanvraag en de verkregen informatie en brengt die zo snel mogelijk, als het kan, dezelfde dag ter kennis van het bestuur.
 3. Zo mogelijk drie bestuursleden, doch in ieder geval twee bestuursleden, dienen akkoord te geven op de spoedaanvraag alvorens deze kan worden ‘toegekend’.
 4. De toekenning, met de eventuele voorwaarden, wordt zo snel mogelijk aan aanvrager doorgegeven en per brief of e-mail aan de aanvrager bevestigd.
Hoe wordt mijn aanvraag financieel afgehandeld?

De betaling geschiedt op basis van nacalculatie door middel van een bij Stichting Het Waardige Dier ingediende nota van de behandelend dierenarts en/of specialist.