Doelstelling

Stichting Het Waardige Dier verleent steun aan instellingen en organisaties die – met behulp van voornamelijk vrijwilligers – tot doel hebben dieren in Nederland een dierwaardig bestaan te geven. Dieren, die op welke wijze dan ook zwerven, verwaarloosd en/of gewond zijn geraakt, verdienen steun van de stichting. De stichting richt zich in eerste instantie op gezelschapsdieren.

De stichting geeft speciale aandacht aan katten. Stichting Het Waardige Dier heeft een ANBI-status en is aangesloten bij de FIN, Vereniging van Fondsen in Nederland, gevestigd te Den Haag.

Bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit drie personen:

Jan Spigt               : voorzitter, Penningmeester
Paul Witte            : secretaris
Dick Batenburg : lid

Vier maal per jaar besluit het bestuur over het toekennen van bijdragen. In opdracht van het bestuur wordt de besluitvorming voorbereid door de projectmedewerkers van de stichting.

Leidraad voor het bestuur zijn de oprichtingsstatuten van de stichting d.d. 23 juli 1998.

Het bestuur is als zodanig onbezoldigd, kosten worden vergoed.

Projectmedewerkers

Carla Timmerman
Wilmien Schol