Toewijzing

Eerstkomende vergadering: donderdag 29 maart 2018             

Besproken worden alle aanvragen welke zijn binnengekomen voor 1 maart 2018

Begin januari zullen wij u op de hoogte brengen van het besluit of (een deel van) de subsidie wel of niet zal worden toegekend.

De volgende sluitingsdatum is 1 juni 2018 en de toewijzingsvergadering zal plaatsvinden op donderdag 21 juni 2018.

Eerder gedane toewijzingen
Voor de in 2016 door Stichting Het Waardige Dier gedane bijdragen, klik hier
Voor de in 2015 door Stichting Het Waardige Dier gedane bijdragen, klik hier
Voor de in 2014 door Stichting Het Waardige Dier gedane bijdragen, klik hier
Voor de in 2013 door Stichting Het Waardige Dier gedane bijdragen, klik hier
Voor de in 2012 door Stichting Het Waardige Dier gedane bijdragen, klik hier

Toewijzingsbeleid

Het toewijzingsbeleid wordt elders op deze website nader toegelicht. Voor het lopende jaar en het komende jaar wordt hierin geen verandering verwacht en wordt ter toelichting verder verwezen naar eerder gepubliceerde toewijzingen. Komende toewijzingen zullen naar het zich laat aanzien in lijn zijn met eerder gedane toewijzingen.

 

 

                 

 

 

Stichting